Fri Jan 24
Men's Ice Hockey 7:00 PM
NAIT
at RDC
Fri Jan 24
Men's Ice Hockey 7:00 PM
BC
at Portage
Fri Jan 24
Men's Ice Hockey 7:00 PM
CUE
at SAIT
Fri Jan 24
Men's Ice Hockey 7:30 PM
GMU
at UAA
Sat Jan 25
Men's Ice Hockey 1:00 PM
BC
at Portage
Sat Jan 25
Men's Ice Hockey 6:00 PM
UAA
at GMU
Sat Jan 25
Men's Ice Hockey 6:00 PM
RDC
at NAIT
Sat Jan 25
Men's Ice Hockey 7:00 PM
SAIT
at CUE
Fri Jan 31
Men's Ice Hockey 7:00 PM
GMU
at BC
Fri Jan 31
Men's Ice Hockey 7:00 PM
Portage
at SAIT