Wed Feb 20
Men's Ice Hockey 6:00 PM
SAIT
at GMU
Fri Feb 22
Men's Ice Hockey 1:30 PM
GMU
vs. RDC
@ Sylvan Lake Arena
Fri Feb 22
Men's Ice Hockey 7:00 PM
SAIT
at BC
Fri Feb 22
Men's Ice Hockey 7:00 PM
UAA
at PC
Sat Feb 23
Men's Ice Hockey 2:00 PM
SAIT
at BC
Sat Feb 23
Men's Ice Hockey 6:00 PM
PC
at UAA
Fri Mar 01
Men's Ice Hockey 7:00 PM
PC
at CUE
Fri Mar 01
Men's Ice Hockey 7:00 PM
NAIT
at GMU
Fri Mar 01
Men's Ice Hockey 7:00 PM
UAA
at SAIT
Fri Mar 01
Men's Ice Hockey 7:00 PM
RDC
at BC