Sat Feb 16
Men's Ice Hockey Final
6 NAIT
2 at SAIT
Sat Feb 16
Men's Ice Hockey Final
6 GMU
2 at UAA
Sat Feb 16
Men's Ice Hockey Final
1 CUE
0 at BC
Sat Feb 16
Men's Ice Hockey Final
9 RDC
1 at PC
Fri Feb 15
Men's Ice Hockey Final
3 CUE
4 at BC
Fri Feb 15
Men's Ice Hockey Final
0 SAIT
2 at NAIT
Fri Feb 15
Men's Ice Hockey Final
8 RDC
1 at PC
Fri Feb 15
Men's Ice Hockey Final
1 UAA
3 at GMU
Sat Feb 09
Men's Ice Hockey Final
5 NAIT
4 at PC
Sat Feb 09
Men's Ice Hockey Final
5 GMU
2 at CUE