Fri Jan 18
Women's Ice Hockey 7:00 PM
OC
at NAIT
Fri Jan 18
Women's Ice Hockey 7:00 PM
SAIT
at RDC
Sat Jan 19
Women's Ice Hockey 7:00 PM
RDC
at SAIT
Fri Jan 25
Women's Ice Hockey 7:00 PM
SAIT
at GMU
Fri Jan 25
Women's Ice Hockey 7:00 PM
NAIT
at RDC
Sat Jan 26
Women's Ice Hockey 6:00 PM
RDC
at NAIT
Sat Jan 26
Women's Ice Hockey 7:00 PM
GMU
at SAIT
Thu Jan 31
Women's Ice Hockey 7:00 PM
RDC
at OC
Canada Games Torch Game
Fri Feb 01
Women's Ice Hockey 7:00 PM
OC
at RDC
Fri Feb 01
Women's Ice Hockey 7:00 PM
GMU
at NAIT