Sat Nov 23
Women's Ice Hockey 6:00 PM
SAIT
at GMU
Sat Nov 23
Women's Ice Hockey 6:00 PM
OC
at NAIT
Thu Nov 28
Women's Ice Hockey 7:00 PM
GMU
at OC
Santa Claus is Coming to town
Fri Nov 29
Women's Ice Hockey 7:00 PM
RDC
at SAIT
Fri Nov 29
Women's Ice Hockey 7:00 PM
OC
at GMU
Sat Nov 30
Women's Ice Hockey 7:00 PM
SAIT
at RDC
Fri Jan 10
Women's Ice Hockey 6:00 PM
Edge Mountaineers
at OC
Fri Jan 10
Women's Ice Hockey 7:00 PM
NAIT
at SAIT
Fri Jan 10
Women's Ice Hockey 7:00 PM
RDC
at GMU
Sat Jan 11
Women's Ice Hockey 6:00 PM
SAIT
at NAIT